98/5/27 - 12:29
شماره مطلب : 12342
گزارش تصویری/

اولین روز دوره پایانی جشنواره ملی رسانش به روایت تصویر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، اولین روز دوره پایانی نخستین جشنواره ملی رسانش با حضور دانش آموزان برگزیده این جشنواره از سراسر کشور دیروز شنبه 26 مرداد با حضور فضه سادات حسینی، محمدصادق باطنی، محمدحسین بدری و... در دانشگاه صدا و سیما برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، اولین روز دوره پایانی نخستین جشنواره ملی رسانش با حضور دانش آموزان برگزیده این جشنواره از سراسر کشور دیروز شنبه 26 مرداد با حضور فضه سادات حسینی، محمدصادق باطنی، محمدحسین بدری و... در دانشگاه صدا و سیما برگزار شد. گزارش تصویری روز اول رسانش را ببینید: