98/6/12 - 14:59
شماره مطلب : 12362

️اولین گردهمایی اتاق اندیشه ورز قرارگاه جنبش دانش آموزی پیرامون مسئله کشمیر

️اولین گردهمایی اتاق اندیشه ورز قرارگاه جنبش دانش آموزی پیرامون مسئله کشمیربرگزار می شود

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، ️اولین گردهمایی اتاق اندیشه ورز قرارگاه جنبش دانش آموزی پیرامون مسئله کشمیربرگزار می شود.


این گردهمایی با حضور آقای سید ارتضی ازکشمیرپاکستان وآقایان ریان و ریاض از کشمیر هندوستان  اعضای قرارگاه جنبش دانش آموزی برگزارخواهد شد 

 


️اولین گردهمایی اتاق اندیشه ورز قرارگاه جنبش دانش آموزی پیرامون مسئله کشمیر روز چهارشنبه در اتحادیه انجمن های اسلامی اسلامی دانش آموزان ، قرارگاه کربلا برپا می شود