98/7/10 - 16:54
شماره مطلب : 12400
تیزر/ نذر قدمهای زینب (س)...

عشق یعنی به تو رسیدن...

یکی ازبرنامه های اتحادیه به مناسبت اربعین حسینی ویژه برنامه کنار قدمهای زینب است...

به گزارش روابط عمومی اتحایه انجمن های اسلامی دانش آموزان، یکی ازبرنامه های اتحادیه به مناسبت اربعین حسینی ویژه برنامه کنار قدمهای زینب است که تیزر آن را تماشا می کنید:

 

تماشا و دریافت تیزر کنار قدمهای زینب...