92/7/27 - 09:07
شماره مطلب : 1487
دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان:

سازماندهی برنامه‌های محرم و صفر ویژه دانش‌آموزان

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: اجرای طرح انسجام شامل عضویابی دانش‌آموزان برای عضویت در انجمن‌ها، سازماندهی برنامه‌های محرم و صفر و اعزام مبلغین به سراسر کشور، از جمله برنامه‌های ما برای سال تحصیلی جدید است.

حامد علامتی، دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با بیان اینکه بیش از 40 درصد مدارس متوسطه کشور تحت پوشش اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان قرار دارد، اظهار داشت: در حال حاضر 835 قرارگاه دانش‌آموزی، یک قرارگاه ملی داریم و 64 قرارگاه استانی داریم.
وی ادامه داد: در قرارگاه ملی157 دانش‌آموز شامل 82 دختر و 75 پسر عضو هستند؛ در قرارگاه‌های استانی 548 دانش‌آموز، عضو هستند و 1870 دانش‌آموز نیز عضو قرارگاه‌های عملیات شهری هستند.
علامتی درباره نحوه فعالیت قرارگاه‌های مختلف گفت: انجمن اسلامی هر 8 تا 10 دبیرستان، یک قرارگاه را تشکیل می‌دهد و در هر شهرستان یک قرارگاه عملیات شهری دختران و یک قرارگاه عملیات شهری پسران دایر است.
وی اضافه کرد: در انتخاباتی که بین قرارگاه‌های شهری برگزار می‌شود، قرارگاه‌های استانی ایجاد می‌شود و اعضای منتخب قرارگاه‌های استانی، قرارگاه ملی را تشکیل می‌دهند؛ قرارگاه ملی هر 3 ماه یکبار در تهران تشکیل جلسه می‌دهد و تصمیم‌گیری‌های ملی و برنامه‌ریزی‌ها صورت می‌گیرد.
دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان به فعالیت‌های که برای دانش‌آموزان عضو در طول تابستان انجام شد، اشاره کرد و بیان داشت: در طول تابستان در قالب اوقات فراغت، ۲ اقدام را انجام دادیم که یکی برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی برای دانش‌آموزان عضو شبکه بود و دوم، یک برنامه فرهنگی و آموزشی برای شبکه پشتیبان که کادر مربیان ما هستند، برگزار کردیم.
وی ادامه داد: یک کار اساسی که در تابستان انجام دادیم، طرح‌ هادیان است که در آن آموزش‌های لازم در خصوص اسناد بالادستی اتحادیه و تبیین سیاست‌های فکری ـ تربیتی اتحادیه برای مربیان کادر اتحادیه انجام پذیرفت، در ضمن یک سطح‌بندی و گزینش مربیان قرارگاهی را داشتیم که تا 15 مهر ادامه دارد.
علامتی به برنامه آغاز سال تحصیلی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: برنامه استقبال از مهر تحت عنوان پروژه مهر در دستورکار قرارگاه‌های شهری، استانی و ملی قرار گرفت و دانش‌آموزان عضو انجمن‌های اسلامی مدارس در سطح مدارس حضور داشتند و پروژه مهر را در کنار اولیای مدرسه انجام دادند.
وی افزود: اجرای طرح انسجام شامل عضویابی دانش‌آموزان برای عضویت در انجمن‌ها، نشست با معاونین خواهران استان‌ها، سازماندهی برنامه‌های محرم و صفر، اعزام مبلغین به سراسر کشور، اجرای برنامه‌های هیئت انصار المهدی دانش‌آموزان از جمله برنامه‌های ما برای سال تحصیلی جدید است.