91/10/11 - 09:02
شماره مطلب : 307

دانلود سر رسید مدیران فردا

همچون سالهای گذشته، امسال نیز با استعانت از خداوند مهربان بار دیگر قدم در راهی نهادیم تا ...

همانند سال های گذشته، امسال نیز با استعانت از خداوند مهربان، بار دیگر قدم در راهی نهادیم تا در جهت هرچه بارور نمودن نهال های این انقلاب بزرگ اسلامی با طراحی سر رسید مدیران فردا قدمی موثر برداشته باشیم.

 

معرفي بخش هاي سررسيد

 

• هم كلاسي آسماني

شهادت بدین معنا است كه یك انسان برترین و محبوبترین سرمایهی دنیوی خویش را نثار آرمانی سازد كه معتقد است زنده ماندن و بارور شدن آن ، به سود بشریت است و این یكی از زیباترین ارزشهای انسانی است .1  این درس بزرگ را شهید ، با حضور خود ، با كرامت خود ، با اجر عظیمى كه بدو وعده داده شده است به طور پیوسته به ما كه هنوز در پشت حصارهاى مادیت و خود پرستى زندانى مىباشیم ، مىدهد و ما را به جهاد ، به هجرت الى الله ، به تلاش مخلصانه در راه خدا كه همان انجام تكلیف هر زمان و پاسخ به نیاز هر لحظه است ، فرامى خواند .2  در این بخش به مرور وصیت نامه و خاطراتي از مردان خدا می پردازیم تا هم سودای عشق بازی با خدا از ذهنمان نرود و هم روحیه حماسی لازم برای خلق حماسه در جبهه فرهنگی را کسب و تقویت نماییم و هم تلنگری باشد برای غافل نشدن از توصیه ها و توقعات آنان .

• برنامه ريزي هفتگي

برنامه ريزي موجب مي شود تا شما راحت تر به اهداف خود دست پيداكنيد . يادتان باشد برنامه ريزي نبايد توسط ديگران براي شما صورت بگيرد و خودتان به عنوان يك مدير موظف به انجام اين كار هستيد . نوشتن برنامه ريزي و رصد كردن روز به روز آن به ما كمك مي كند تا انحرافات و موانع را شناسايي كنيم و با از بين بردن و غلبه كردن بر آن ها ، مطمئن تر به سمت مقصد نهايي حركت كنيم .

بعد از تقويم در هر هفته ، جداول برنامه ريزي هفتگي به عنوان نمونه اي به شما ارائه شده است تا شيوه زمان بندي و اولويت بندي برنامه هاي خود را بياموزيد . به پيشنهادات اجرايي ما كه در كنار تقويم آمده است بيانديشيد و اگر مناسب ديديد بكار ببنديد .

سنگربان

مقام معظم رهبري فرمودند : هر انجمن اسلامي دانش آموزي در كشور يك سنگر فرهنگي است . سنگر چند نقش به عهده دارد . يك نقش ، نقش دفاعي است ، براي حفاظت در مقابل گلوله هاي دشمن ، براي ممانعت و جلوگيري از حركت او و نقش ديگر ، نقش ديده باني و زيرنظر گرفتن حركات دشمن براي تيراندازي و مقابله با آن . همانطور كه ايشان فرمودند : اگر اين سنگرها مستحكم باشد ، دشمن در توطئه هاي مختلف به خصوص تهاجم خطرناك فرهنگي ناكام خواهد ماند . سنگربان اول در مدرسه مسئول انجمن است و براي سنگرباني لازم است تا تاكتيك ها و تكنيك ها را بداند و مهارت هاي لازم را كسب نمايد . بخش سنگربان به مواردي براي بنا كردن ، تجهيزكردن و اداره سنگر فرهنگي مي پردازد .

• بصيرت انقلابي

زماني مي توان به درستي سنگرباني كرد كه جبهه ، خط مقدم ، دشمن و اهداف حركت را شناخت تا بتوان وظيفه ، نقش و هماهنگ شدن با عمليات را درك و به تكليف عمل نمود . بصيرت انقلابي قرار است بصيرت ، روشن گري ، شناخت و تشخيص لازم نسبت به انقلاب اسلامي را منتقل نمايد . خط و مسير انقلاب ، نقش انقلاب بر فضاي جهاني ، تحليل و بينش لازم بر رويدادها و وقايعي كه پشت سرگذاشته شده ، معرفت نسبت به سكان داران انقلاب اسلامي از جمله مواردي است كه در بخش بصيرت انقلابي به آن پرداخته مي شود .

• صورت جلسه

يك مدير موفق بايد تمامي اموري را كه در جلسات مطرح مي شود بررسي نمايد و مصوبات را پيگيري كند . بهترين راه براي فراموش نكردن اين امور يادداشت كردن آن هاست . استفاده از برگه هاي صورت جلسه و ملزم بودن به استفاده از آن علاوه بر آنكه نظم و تشكيلاتي بودن را در ما و گروه مان افزايش مي دهد ، موجب ماندگاري فعاليت ها و جلسات خواهد شد . جلسات هفتگي هيئت مركزي را جدي بگيريد .

قرارگاه

براي عمليات در جبهه ي جنگ نرم و دستيابي به اهداف لازم است تا بصورت منظم و مستمر در جلسات قرارگاه :

1. با تبيين نكات و فنون لازم آماده سازي و تجهيز ايجاد شود .

2. آخريت وضعيت ديگر محورها و انجمن ها شناخته شده و با كسب تجربيات آنان توان افزايي و با هماهنگ سازي بين انجمن ها هم افزايي لازم صورت پذيرد .

3. برنامه و عمليات هفته تشريح و وظايف مشخص شود .

و براي تحقق اين مهم لازم است تا موارد فوق ، ثبت و مرور شود كه در صفحه قرارگاه جايي براي انجام اين امر تدارك ديده شده است .

• پرونده ويژه

يكي از فرصت هاي مهم براي انجام فعاليت هاي مدرسه اي و حتي شهري در راستاي رسالت هاي انجمن اسلامي ، توجه و استفاده از  فرصت مناسبت مهم هر ماه مي باشد كه در اكثر اوقات به علت عدم تأكيد  ، نبود آگاهي نسبت به درجه اهميت آن و شناخت از فعاليت هايي كه مي توان در اين باره صورت گيرد كمترين بهره برده مي شود ، در اين بخش سعي شده تا با درنظر گرفتن نكات فوق وپرداختن به مناسبت مهم هر ماه  ، عمليات ويژه ي ماهانه انجمن صورت پذيرد.

• منابع امين

جست و جو براي يافتن منابعي كه هم جامع باشند و هم مانع ، هم متنوع باشند و هم فراخور دوره نوجواني ، در اين دنياي انفجار اطلاعات با اين گستردگي و پيچيدگي و رنگارنگي و فريبندگي هاي تبليغاتي حقاً كار آساني نيست . ما نيز مجبور شديم دست به دامان معتمديني شويم كه در اين اقيانوس عظيم پي صيد مرواريد بوده اند و حاصل ، آن هايي شد كه ماهي يكبار آورديم .

• تجربيات موفق

در طول فعاليت انجمن اسلامي ، تجربياتي است كه در حين انجام وظايف بدست مي آيد . اين بار با ثبت و برگزاري مسابقه از خاطرات جمع آوري شده سعي در تجليل از برترين تجربيات و انتشار آن در فضاي كشور داريم . پس اولاً نگذاريد بخش هاي اين قسمت خالي بماند و ثانياً آن را با تجربيات موفقي كه متناسب با موضوعات هر بخش مي باشد تكميل نماييد .

 

 

 

پیوست ها
  • دانلود مدیران فردا با فرمت PDF
  • دیدگاه جدید

    info@ayandehsazan.ir
    www.ayandehsazan.ir