91/10/11 - 09:51
شماره مطلب : 323

شصت گام تا داستان نويسي

دنيا پر شده است از انواع وسايل ارتباطي. از راديو و تلويزيون گرفته تا ماهواره و اينترنت. هركدامشان هم كلي راه بلدند براي جذب مخاطب و بعد هم خوراك فكريشان را به خورد آ نها مي دهند. در اين ميان، كتابها خيلي مهجور واقع مي شوند. البته خوشبختانه رويكرد مجددي به خصوص در بين قشر نوجوان و جوان نسبت به گروهي از كتابها ايجاد شده است كه اغلب داستان، رمان و يا شعر هستند. مجموعه حاضر سعي دارد با آموزش نكات پايه در عرصه داستان نويسي، به ويژه داستان كوتاه؛ زمينه را براي دست به قلم شدن استعدادهاي پنهان و ناشناخته فراهم سازد. پيش از هر چيز بايد كمي درون خود را واكاوي كنيد براي دستيابي به دو ويژگي مهم، يعني تلاش و پیگیری...

برای شما کتابی در این قسمت جهت دانلود می گذاریم تا شما را برای قلم به دست شدن کمک کند.

پیوست ها
  • دانلود کتاب شصت گام تا داستان نویسی
  • دیدگاه جدید

    info@ayandehsazan.ir
    www.ayandehsazan.ir