91/10/9 - 10:28
شماره مطلب : 324

ويژه نامه تشكيلاتى تشكل ما

حضوردانش آموزان در نهضت امام خمينى(ره) براى سرنگونى طاغوت وبرپايى حكومت اسلامى سابقه اى ديرينه دارد و مى توان گفت دانش آموزان در كنار ساير اقشار جامعه همواره در تظاهرات ها و حركت هاى انقلابى حضورى چشمگير داشتند اما اين حضور بيشتر فردى بود.
پس از واقعه 19 دى 1356 قم، اعتراضات مردم به شكل تحصن، راهپيمايى، تظاهرات و اعتصاب آغاز شد و هر روز بر گستره و سرعت آن افزوده شد. البته اين تحركات پس از مرگ مشكوك آيت الله سيدمصطفى خمينى، فرزند امام خمينى در آبان ماه 1356 آغاز شده بود وليكن حادثه قم روحى در كالبد نهضت الهى امام(ره) دميد. حادثه از اين قرار بود كه شاه پس از سفر كارتر به ايران، مقاله توهين آميزى را عليه امام خمينى(ره) در روز هفدهم تيرماه در روزنامه اطلاعات منتشر كرد. مردم قم دو روز پى درپى در اعتراض به اين عمل، تظاهرات كردند و در روز دوم      ( 19 دى)، اين قيام سركوب و عده اى به شهادت رسيدند. در واكنش به اين واقعه، حوادث ديگرى شكل گرفت مثلاً كاركنان پست تهران اعتصاب كردند، دانش آموزان چندين دبيرستان آمل دست به تظاهرات زدند و مراسم هاى مختلفى برگزار شد كه مى توان قيام مردم تبريز در چهلم شهداى قم در 29 بهمن را شاخص ترين آن ها دانست. در اكثر اين اعتراض ها دانش آموزان نقشى فعال داشتند ولى از برنامه-هايى كه مختص دانش آموزان بود ...

کتاب تشکل ما برای مطالعه و استفاده شما بزرگواران جهت دانلود قرار گرفت.

جهت استفاده از پارت های این مجموعه حتما از نرم افزار Win Rar باید استفاده نمود که آموزش ان به همراه اصل نرم افزار در بخش عرضه محصولات قرار گرفته است.

پیوست ها
  • تشکل ما- بخش اول
  • تشکل ما- بخش دوم
  • تشکل ما- بخش سوم
  • تشکل ما- بخش چهارم
  • دیدگاه جدید

    info@ayandehsazan.ir
    www.ayandehsazan.ir