91/10/19 - 11:52
شماره مطلب : 402

نگره های نمایشی و نانموده های ساختاری

نام کتاب : نگره های نمایشی و نانموده های ساختاری
نویسنده : حسن پارسایی
ناشر : سوره مهر(وابسته به حوزه هنری)
موضوع کتاب : نقد و بررسی چهارده نمایشنامه کوتاه
توضیحات : 
نویسنده در این کتاب چهارده نمایشنامه کوتاه و منتخب در حوزه تئاتر دفاع مقدس را با نگاهی کارشناسانه و تخصصی مورد بررسی و نقد قرار داده است.

در این اثر نمایشنامه هایی چون «آینه، وقت آفتاب» اثر سعید تشکری، «با من مثل دریا» محمد جواد کاسه ساز، «شکست بخوان» علی رویین تن، «چهار خاطره» مسعود سمیعی، «در تنگنای خرابه ها» محمدرضا بی گناه، «هنگامه» محمود ناظری، «نخل و کوسه» ناصح کامگاری و ... نقد و تحلیل شده اند.

دیدگاه جدید

info@ayandehsazan.ir
www.ayandehsazan.ir