91/10/19 - 11:58
شماره مطلب : 403

ده شاعر انقلاب

نام کتاب : ده شاعر انقلاب
نویسنده : محمد کاظم کاظمی
ناشر : سوره مهر(وابسته به حوزه هنری)
موضوع کتاب : نقد و بررسی ده تن از شاعران پیشکسوت انقلاب اسلامی
توضیحات : 
کتاب ده شاعر انقلاب اثر تحقیقی در نقد و بررسی شعر 10 نفر از شاعران انقلاب اسلامی است که به نقد و بررسی آثار قیصر امین پور، مهرداد اوستا، سید حسن حسینی، طاهره صفارزاده، نصر الله مردانی، سلمان هراتی، علی معلم دامغانی، علی موسوی گرمارودی، حمید سبزواری و احمد عزیزی می پردازد

دیدگاه جدید

info@ayandehsazan.ir
www.ayandehsazan.ir