91/10/19 - 12:01
شماره مطلب : 404

سلام مهربانم

نام کتاب :سلام مهربانم   
نویسنده : ماه منیر کهباسی
ناشر : سوره مهر(وابسته به حوزه هنری)
موضوع کتاب : روایت داستان زندگی یکی از شهدای جنگ تحمیلی
توضیحات : 
کتاب «مهربانم سلام» نوشته ماه منیر کهباسی، حکایت زندگی یکی از شهدای جنگ  تحمیلی با نام علی است.
علی یکی از دوستان صمیمی حجت، در جبهه در جریان علاقه فراوان او به همسرش مهربان، قرار می‌گیرد و به حجت قول می‌دهد در صورت شهادتش، دفتر خاطرات او را به دست همسرش برساند.
حجت به شهادت می‌رسد و علی از ناحیه پا، جانباز می‌شود. او به خاطر شدت علاقه حجت و مهربان نسبت به یکدیگر تصمیم می‌گیرد با ازدواج با مهربان، جای خالی حجت را برای او پر کند. اما در نهایت علی به این نتیجه می‌رسد که مهربان نیازی به احساس ترحم او ندارد و هیچ کس نمی‌تواند جای خالی حجت را پر کند. به همین خاطر مهربان را ترک می‌کند و .....
در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «آن دورتر آتش بر زمین می‌نشست، نفس نفس می‌زد، دود می‌کرد، کبود می‌شد و رنگ می‌باخت. پلاک را از گردنت درآوردی. گفت: از کجا تو را بشناسد؟ گفتی: آنکه باید بشناسد، می‌شناسد. به بالا اشاره کردی. زنجیر برق زد. تاب خورد از روی سیم‌ها گذشت. بر خاک که نشست. گفت: گمنام می‌مانی. گفتی: خاک نام ندارد؟ خندیدی و او پا جای ای تو گذاشت.»

دیدگاه جدید

info@ayandehsazan.ir
www.ayandehsazan.ir