91/10/19 - 12:07
شماره مطلب : 406

ریشه ها

نام کتاب :ریشه ها 
نویسنده : دکتر محمدحسن زورق
ناشر : سوره مهر(وابسته به حوزه هنری)
موضوع کتاب : تاریخ انقلاب اسلامی ایران
سال انتشار:1391
توضیحات : 
کتاب «ریشه ها» (انقلاب اسلامی ایران، ریشه ها و دورنمای آینده) در پنج فصل، به صورت تحلیلی ریشه‌های انقلاب اسلامی را ردیابی می‌کند.
در این کتاب ریشه‌های انقلاب اسلامی شامل ریشه‌های اصلی و فرعی بررسی شده‌اند که ریشه‌های اصلی انقلاب عبارتند از: فطرت  انسان‌ها، نبوت و امامت. علاوه بر این انقلاب اسلامی سه ریشه دیگر نیز دارد که اینها عبارتند از تمدن اسلامی، رنسانس و انقلاب صنعتی و انقلاب‌هایی که در دنیا شاهد آنها بوده‌ایم همچون فرانسه، روسیه، آمریکا و چین و پارلمان انگلیس.

 

دیدگاه جدید

info@ayandehsazan.ir
www.ayandehsazan.ir