94/1/25 - 13:26
شماره مطلب : 4631

اینفوگرافیک | زنجیره پلید

«اگر از حلقه‌های قبلی این زنجیره‌ی پلید، یعنی سلمان رشدی و کاریکاتوریست دانمارکی و کشیش‌های امریکایی آتش‌زننده‌ی قرآن حمایت نمی‌کردند و ده‌ها فیلم ضد اسلام را در بنگاه‌های وابسته به سرمایه‌داران صهیونیست سفارش نمی‌دادند، امروز کار به این گناه عظیم و غیر قابل بخشش نمی‌رسید.»
«زنجیره‌ی پلید» عنوان اینفوگرافیکی است کهKHAMENEI.IR آن را تهیه و منتشر کرده است.