94/1/25 - 13:28
شماره مطلب : 4632

اینفوگرافیک | دارایی‌های ما

رهبر‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬سفرشان‭ ‬به‭ ‬خراسان‭ ‬شمالی ‬‮«‬پیشرفت‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬منطق‭ ‬اسلام‮»‬‭‬  را‭ ‬مفهومی‭ ‬کلیدی‭ ‬دانستند‭ ‬که‭ ‬میتوان‭ ‬اهداف‭ ‬وخواسته‌های‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬خلاصه‭ ‬کرد‭.‬ معرفی‭» ‬موجودی‌ها‭ ‬و‭ ‬دارایی‌های‭ ‬ملت‭ ‬ایران‭ ‬برای‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬مشکلات‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬پیشرفت‭ ‬کشو‌‬‭ر‬» بخش‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬بیانات‭ ‬رهبر‭ ‬انقلاب‭ ‬در‭ ‬دیدار‭ ‬مردم‭ ‬بجنورد‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬سخنان‭ ‬ایشان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اینفوگرافیک‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‭ ‬است‭.‬