94/11/4 - 18:30
شماره مطلب : 5952

پویش دانش آموزی ریسمانی برای آسمان

                                             اخرین اخبار از پویش در استان ها                 

                                                                                       

         دریافت پوستر قابل چاپ 

 

دریافت فایل ویدیویی پویش مردمی بافت البسه 

 

  دریافت فایل ویدیویی حرف دل ننه عصمت 

 

  دریافت فایل ویدیویی نهضت دستکش ها 

 

 دریافت فایل ویدیویی نمای بسته از شقایق ها 

 

دریافت فایل ویدیویی سخنرانی امام خمینی (ره)

 

پیوست ها
  • دریافت شیوه نامه