96/5/21 - 13:12
شماره مطلب : 9426

حضور دبیرکل اتحادیه در برنامه با امید خواهیم آمد

حضور دبیرکل اتحادیه در برنامه با امید خواهیم آمد

 

 

 
 
حامدعلامتی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در برنامه "با امید خواهیم آمد" شبکه امید حضور پیدا کرد