96/5/21 - 14:09
شماره مطلب : 9430

حضور دبیرکل و معاون فرهنگی تربیتی خواهران اتحادیه در برنامه "همیشه خونه"

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان و معاون فرهنگی تربیتی خواهران با حضور در برنامه زنده "همیشه خونه " شبکه آموزش سیما به تشریح برنامه‌های اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در فصل تابستان و اوقات فراغت دانش‌آموزان و ویژه برنامه "دختر ماه" پرداختند.