96/6/1 - 15:11
شماره مطلب : 9512

تیزر مهارت‌آموزی دانش‌آموزان انجمن اسلامی سراسر کشور

دبیر کل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی طرح «هر انجمن اسلامی یک مهارت» با هدف یادگیری یک مهارت توسط دانش‌آموزان در زندگی شخصی اکنون برای 20 هزار دانش‌آموز در کشور در حال اجراست.
دبیر کل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی طرح «هر انجمن اسلامی یک مهارت» با هدف یادگیری یک مهارت توسط دانش‌آموزان در زندگی شخصی اکنون برای 20 هزار دانش‌آموز در کشور در حال اجراست.