96/6/11 - 07:57
شماره مطلب : 9563

حضور دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در برنامه "فرصت برابر"

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان روز چهارشنبه هشتم شهریورماه در برنامه "فرصت برابر" شبکه آموزش سیما حاضر شد.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، حامد علامتی دبیرکل اتحادیه روز چهارشنبه هشتم شهریورماه با حضور در برنامه "فرصت برابر" شبکه آموزش سیما حاضر و به جمع‌بندی برنامه‌های اوقات فراغت و اردوهای طللایه‌داران فردا پرداخت.