دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خبر داد:

راه اندازی مدرسه قرارگاه ملی، در سامانه عقیق بزودی

راه اندازی مدرسه قرارگاه ملی، در سامانه عقیق بزودی

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، دبیرکل اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان با اشاره به بیانات نماینده مقام معظم رهبری در انجمن اسلامی دانش اموزان درباره اموزش سواد رسانه ای گفت: اموزش سواد مجازی مبحث خوبی است که اقدامات گسترده ای در این خصوص صورت گرفته و  فراز اول این آموزش در قالب اموزش معلمان است اما در رابطه با دانش آموزان، نیاز به اقدامات اساسی تر و رفع ایراداتی دارد که در زمان مناسب در دست دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

 

 هزینه های فضای مجازی معضل دیگر دانش آموزان بود که دبیرکل اتحادیه درخصوص چاره اندیشی برای این معضل گفت: بحث تامین هزینه اینترنت برای اعضای قررگاه ملی پیش بینی شده است تا دانش آموزان قرارگاه ملی بتوانند با سایر لایه های تشکیلات ارتباط برقرار کنند البته دانش آموزان قرارگاه ملی می توانند دانش آموزان مناطق محروم استانی را نیز شناسایی کنند و با جمع آوری مبالغی از خیرین استانی هزینه اینترنت این دانش آموزان را نیز تامین کنند.

 

وی در خصوص سامانه عقیق گفت: بخش ویژه ای را به عنوان مدرسه قرارگاه ملی در سامانه عقیق ایجاد خواهیم کرد  تا دانش آموزان قرار گاه ملی بتوانند فعالیت های خود را در آن ثبت کنند این فضا، الگو دهی بسیار خوبی را  برای  سایر انجمن ها
 

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان همچنین درباره مشاوره های علمی در فضای مجازی گفت: روندهایی پیش گرفته شده که سعی داریم به تفکیک رشته ها و ارتباط گیری به شکل فردی با دانش آموزان بپردازیم، امیدواریم که اقدامات صورت گرفته نتیجه بخش باشد.

 

تاریخی درباره حمایت های مالی اتحادیه از طرح های دانش آموزان خاطرنشان کرد: در این راستا دو روش برای حمایت از طرح های دانش آموزان در دستور کار داریم ، در درجه اول کمک های مالی را به صورت مستقیم در اختیار طراحی های دانش آموزی قرار دهیم  و دیگری اگر طرح ها در سطح کشوری باشند آنها را بصورت عملیاتی زیر نظر اتحادیه حمایت کنیم.

 

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی داشن آموزان درخصوص همکاری دانش آموزان قرارگاه ملی قدیم و جدید گفت: امسال برنامه ها به صورت مجازی برگزار می شود و هر سال افراد جدیدی به مجموعه انجمن اسلامی اضافه می شوند و ما باید تا فارغ التحصیلان  اتحادیه بتوانیم کارهای خوبی را ارائه دهیم و این ضرورت وجود دارد که اعضای  قرارگاه ملی جدید از تجربیات و مشاوره های دانش آموزان قرارگاه ملی قدیم بهره مند شوند  در این راستا ما نیز در حمایت از اعضای قرارگاه ها هزینه اینترنت را تامین کردیم تا بچه ها بتوانند ضمن ارتباط و شناخت بیشتر در فضای مجازی، برنامه های خود را به بهترین شکل ارائه دهند.

 

 

کلمات کلیدی
ارسال نظر
کاربر گرامی، برای ارسال نظر روی دکمه روبرو کلیک کرده و نظر خود را ثبت کنید