با اکثریت آرا؛

انتخاب صابر طالبی به عنوان رئیس شورای مرکزی اتحادیه

انتخاب صابر طالبی به عنوان رئیس شورای مرکزی اتحادیه

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، صابر طالبی با رای اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به عنوان رییس شورای مرکزی در چهاردهمین کنگره انتخاب شد.

شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان عالی ترین مرجع سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی دراتحادیه است و متشکل از سه نفر به انتخاب نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه ، نماینده وزیر آموزش و پرورش ، دبیر کل ،دو عضو منتخب دانش آموز و دو عضو منتخب غیر دانش آموز است . شایان ذکر است ، سیاست گذاری ، تعیین خط مشی و برنامه ریزی فعالیت های اتحادیه، تعیین رئیس شورای مرکزی ، انتخاب دبیر کل اتحادیه و معرفی به نمایندگان مقام معظم رهبری جهت تایید و تنفیذ حکم، تصویب برنامه و بودجه سالانه، نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف، آیین نامه ها، سازمان نیروی انسانی، نظارت بر حسن اجرای برنامه ها، سیاست ها، اخذ گزارش دبیر کل اتحادیه در پایان هر فصل، از وظایف و اختیارات شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان است.

گفتنی است صابر طالبی در چهاردهمین دوره کنگره اتحادیه با رای اکثریت اعضای شورای مرکزی در این سمت باقی ماند .

کلمات کلیدی
ارسال نظر
کاربر گرامی، برای ارسال نظر روی دکمه روبرو کلیک کرده و نظر خود را ثبت کنید