گزارش شورای مرکزی

نگاهی به کمیسیون‌ها و کمیته‌های شورای مرکزی در دو ماه اول سال جاری

نگاهی به کمیسیون‌ها و کمیته‌های شورای مرکزی در دو ماه اول سال جاری

به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، کمیسیون‌ها و کمیته‌های شورای مرکزی در دو ماه اول سال جاری با موضوعات مهم و اساسی تشکیل جلسه دادند در این خبر نگاهی گذرا بر این کمیسیون ها خواهیم داشت.


کمیسیون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی شورای مرکزی با مسئولیت صابر طالبی در فروردین ماه و اردیبهشت ماه سال جاری تعداد 3 جلسه تشکیل داده است.

در این جلسات، شناسنامه برنامه‌های معاونت‌های اجرایی و سازماندهی برادران و خواهران، شناسنامه برنامه‌های معاونت اجرایی، برنامه‌های معاونت سازماندهی برادران و برنامه‌های معاونت سازماندهی خواهران در برنامه بودجه 1400 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات مورد نیاز در برنامه و بودجه این معاونت‌ها جهت ارائه به شورای مرکزی اعمال گردید.  

همچنین الزامات و بایسته‌های مربیان و سرگروه‌ها به عنوان آخرین بسته سیاستی از مجموعه الزامات و بایسته‌های موضوعی تشکل مورد بررسی قرار گرفت.
 

کمیسیون آیین نامه‌ها و مقررات
 

کمیسیون آیین نامه‌ها و مقررات شورای مرکزی با مسئولیت حسین عبادتی در دو ماه گذشته 6 جلسه برگزار کرده است. در این جلسات، کلیات آیین نامه جامع مدیریت سرمایه انسانی، دستورالعمل اجرایی آیین نامه حقوق و دستمزد، دستورالعمل اجرایی آیین نامه مالی و معاملاتی، دستورالعمل انتخاب سطوح تشکیلاتی و آیین نامه شرح وظایف شبکه دانش آموزی(طرح شهید احمدی روشن) از جمله مواردی بوده که مورد بررسی قرار گرفته است.

                          

همچنین کتابچه آیین نامه‌ها و مقررات اتحادیه در برخی از سرفصل‌ها مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و مقرر گردید در جلسات آتی گزارشی از وضعیت آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اتحادیه به کمیسیون ارائه گردد.
 

کمیته قرارگاه ملی
 

کمیته قرارگاه ملی با مسئولیت رحمان جلالی جواران در دو ماه گذشته به تعداد 4 جلسه تشکیل شده است. در این جلسات که با حضور معاون سازماندهی، مربی قرارگاه ملی، اعضای دانش آموز شورا و مدیر دبیرخانه شورا تشکیل شده، برنامه‌های فصل بهار قرارگاه ملی پسران و دختران بررسی شد و گزارشی از وضعیت درسی اعضای قرارگاه ملی، وضعیت کارگروه‌ها و روند آن توسط معاونت‌ها به کمیته ارائه شد.

کلمات کلیدی
ارسال نظر
کاربر گرامی، برای ارسال نظر روی دکمه روبرو کلیک کرده و نظر خود را ثبت کنید