اخبار استان ها
طی حکمی از سوی دبیرکل اتحادیه،

مسئول اتحادیه استان آذربایجان شرقی منصوب شد

طی حکمی از سوی دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، محمد تقی حمیدی نیا به سمت مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان آذربایجان شرقی منصوب شد.
طی حکمی از سوی دبیرکل اتحادیه،

مدیرعامل مرکز عرضه محصولات و خدمات فرهنگی نوجوان منصوب شد

طی حکمی از سوی دبیرکل اتحادیه و و رئیس هیئت مدیره مرکز عرضه محصولات و خدمات فرهنگی نوجوان، محمد میثم میثمی در سمت مدیرعامل مرکز عرضه محصولات و خدمات فرهنگی نوجوان منصوب شد
طی حکمی از سوی دبیرکل اتحادیه،

تمدید حکم مسئول اتحادیه استان مازندران

طی حکمی از سوی دبیرکل اتحادیه، پیمان باباگل زاده در سمت مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان مازندران ابقا شد.
مدیر آموزش و تولیدمحتوای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان:

دو خطر اصلی جنگ روانی دشمن علیه دانش آموزان/ضرورت تولید محتواهای مشابه«سلام فرمانده» در سینما

مدیر آموزش و تولیدمحتوای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان توضیحاتی درباره جنگ روانی علیه دانش آموزان، بی هویت سازی نوجوانان، ضرورت الگوسازی برای دانش آموزان، نبود رسانه ویژه نوجوان، کمبود محتوا سینمایی دانش آموزی و ... ارائه داد.
مسئول اتحادیه استان آذربایجان شرقی منصوب شد
مدیرعامل مرکز عرضه محصولات و خدمات فرهنگی نوجوان منصوب شد
تمدید حکم مسئول اتحادیه استان مازندران
دو خطر اصلی جنگ روانی دشمن علیه دانش آموزان/ضرورت تولید محتواهای مشابه«سلام فرمانده» در سینما
اتحادیه انجمن های اسلامی استان...