فرم درخواست اشتراک رایگان نشریه آینده سازان

عضو محترم قرارگاه دانش آموزی

سلام
 از شماره ی بعدی، نشریه  به درب منازل دانش آموزان ارسال خواهد شد. برای دریافت نشریه به ‏این طریق، لازم است این فرم را تکمیل نمایید
 
تذکر: اشتراک رایگان ویژه اعضای قرارگاه های دانش آموزی می باشد.
مشخصات متقاضی
تکمیل همه ی فیلدها الزامی است و به فرم های ناقص، ترتیب ‏اثر داده نخواهد شد.
کد ملی 10 رقمی خود را با دقت و بدون خط تیره وارد نمایید.
لطفا کد پستی محل سکونت خود را به صورت یک عدد 10 رقمی و بدون خط فاصله وارد نمایید. تذکر: کد پستی محل سکونت بر روی قبض تلفن ثابت منزل شما درج گردیده است.
شماره تلفن خود را همراه با کد شهر و بدون درج صفر ابتدای آن، وارد نمایید. بعنوان مثال : 2122334455
شماره 10 رقمی موبایل خود را بدون درج صفر ابتدای آن، وارد نمایید. بعنوان مثال : 9129876543 درصورت نداشتن تلفن همراه، شماره پدر یا مادر خود را وارد نمایید.
فقط دانش آموزان فنی حرفه ای و کاردانش این فیلد را تکمیل نمایند
اطلاعات تشکیلاتی
لطفا سوابق تشکیلاتی خود را تکمیل کنید: به عنوان مثال از سال 91 تا سال 92 (در صورتی که در یکی از لایه ها عضو نیستید آن را خالی بگذارید)‏
لطفا مدت حضور در قرارگاه را به سال درج بفرمایید. به عنوان مثال :یک سال
لطفا مدت حضور در قرارگاه را به سال درج بفرمایید. به عنوان مثال :یک سال