91/11/13 - 00:16
شماره مطلب : 522

تبلیغات

جهت قراردادن بنر تبلیغاتی پورتال ملی، کافی است کد زیر را درون محل دلخواه در سایت خود قرار دهید.

<embed width="205" 
height="200" src="http://www.ayandehsazan.ir/sites/default/files/field/attache/1391/12/08/LINK.swf"><noembed>پورتال ملی آینده سازان</noembed>

جهت قراردادن بنر تبلیغاتی جشنواره مداد کمرنگ، کافی است کد زیر را درون محل دلخواه در سایت خود قرار دهید.

<embed width="205" 
height="200" src="http://www.ayandehsazan.ir/sites/default/files/field/attache/1391/12/21/medad_kamrang.swf"><noembed>جشنواره مداد کمرنگ</noembed>
 

جهت قراردادن بنر تبلیغاتی جشنواره مدرسه انقلاب، کافی است کد زیر را درون محل دلخواه در سایت خود قرار دهید.

<embed width="205" 
height="200" src="http://www.ayandehsazan.ir/sites/default/files/field/attache/1391/11/09/205-200_2.swf"><noembed>جشنواره مدرسه انقلاب</noembed>
 

جهت قراردادن بنر تبلیغاتی افق های آرمانی، کافی است کد زیر را درون محل دلخواه در سایت خود قرار دهید.

<embed width="205" 
height="200" src="http://www.ayandehsazan.ir/sites/default/files/field/attache/1391/11/12/ofogh_ha.swf"><noembed>افق های آرمانی</noembed>