جهانی نو در افق نوجوان
تاریخی در نشست خبری بیان کرد:

جهانی نو در افق نوجوان

دبیر کل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان گفت: نقد کتاب‌های درسی و کنکور که دغدغه جدی دانش‌آموزان است را در کنگره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار می‌دهیم.

دومین اجلاسیه ‌کنگره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان ‌27 شهریور برگزار می‌شود
دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان خبر داد؛

دومین اجلاسیه ‌کنگره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان ‌27 شهریور برگزار می‌شود

برنامه «نوجهان» ‌روز ۲۸ شهریور امسال در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار خواهد شد

نقطه تحول آموزش و پرورش معلم است
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش:

نقطه تحول آموزش و پرورش معلم است

یکی از مهم‌ترین کارها ‌کنشگری مثبت خود دانش‌آموزان است / 118 هزار مدرسه در سطح کشور داریم

جنبش دانش‌آموزی

نقطه تحول آموزش و پرورش معلم است
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش:

نقطه تحول آموزش و پرورش معلم است

یکی از مهم‌ترین کارها ‌کنشگری مثبت خود دانش‌آموزان است / 118 هزار مدرسه در سطح کشور داریم
انجمن اسلامی تشکلی کارآمد در مدارس است
مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان خراسان‌رضوی:

انجمن اسلامی تشکلی کارآمد در مدارس است

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی استان خراسان‌رضوی اظهار کرد انجمن اسلامی را یکی از تشکل‌های بسیار کارآمد در مدارس است.
برگزاری همایش دانش آموزی با موضوع جایگاه ایران در نظم جدید جهانی

برگزاری همایش دانش آموزی با موضوع جایگاه ایران در نظم جدید جهانی

مدیر فرهنگی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: دانش آموزان، نخبگان و سایر علاقمندان می‌توانند از امروز تا پانزدهم شهریور ماه آثار خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

دبیرکل

جهانی نو در افق نوجوان
تاریخی در نشست خبری بیان کرد:

جهانی نو در افق نوجوان

دبیر کل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان گفت: نقد کتاب‌های درسی و کنکور که دغدغه جدی دانش‌آموزان است را در کنگره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار می‌دهیم.

دومین اجلاسیه ‌کنگره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان ‌27 شهریور برگزار می‌شود

دومین اجلاسیه ‌کنگره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان ‌27 شهریور برگزار می‌شود...

برنامه «نوجهان» ‌روز ۲۸ شهریور امسال در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار خواهد شد

برای پاسخ به شبهات نوجوان وقت بگذاریم/تربیت دانش آموز کنشگر

برای پاسخ به شبهات نوجوان وقت بگذاریم/تربیت دانش آموز کنشگر...

دبیرکل اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان با اشاره به اینکه برای پاسخ به شبهات نوجوان باید وقت بگذاریم، گفت: لازم است دانش آموزان کنشگر فرهنگی فعال تربیت کنیم.

فرهنگی

برگزاری همایش دانش آموزی با موضوع جایگاه ایران در نظم جدید جهانی

برگزاری همایش دانش آموزی با موضوع جایگاه ایران در نظم جدید جهانی

مدیر فرهنگی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: دانش آموزان، نخبگان و سایر علاقمندان می‌توانند از امروز تا پانزدهم شهریور ماه آثار خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

آموزش

دوران صحبت یک طرفه با دانش آموزان گذشته است

دوران صحبت یک طرفه با دانش آموزان گذشته است

مدیر دفتر آموزش اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان گفت: دیوار اعتراض را راه انداختیم که دانش آموزان به جای اعتراض‌های مخرب، اعتراضات خود را به صورت علنی بیان کنند.