آموزش و تولید محتوا

11شهریور
دوران صحبت یک طرفه با دانش آموزان گذشته است

دوران صحبت یک طرفه با دانش آموزان گذشته است

مدیر دفتر آموزش اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان گفت: دیوار اعتراض را راه انداختیم که دانش آموزان به جای اعتراض‌های مخرب، اعتراضات خود را به صورت علنی بیان کنند.

چیزی یافت نشد !