اسلایدر

26شهریور
جهانی نو در افق نوجوان
تاریخی در نشست خبری بیان کرد:

جهانی نو در افق نوجوان

دبیر کل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان گفت: نقد کتاب‌های درسی و کنکور که دغدغه جدی دانش‌آموزان است را در کنگره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان مورد بررسی قرار می‌دهیم.

26شهریور
دومین اجلاسیه ‌کنگره اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان ‌27 شهریور برگزار می‌شود
11شهریور
نقطه تحول آموزش و پرورش معلم است
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش:

نقطه تحول آموزش و پرورش معلم است

11شهریور
برای پاسخ به شبهات نوجوان وقت بگذاریم/تربیت دانش آموز کنشگر
دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان:

برای پاسخ به شبهات نوجوان وقت بگذاریم/تربیت دانش آموز کنشگر

11شهریور
دوران صحبت یک طرفه با دانش آموزان گذشته است

دوران صحبت یک طرفه با دانش آموزان گذشته است

مدیر دفتر آموزش اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان گفت: دیوار اعتراض را راه انداختیم که دانش آموزان به جای اعتراض‌های مخرب، اعتراضات خود را به صورت علنی بیان کنند.