جنبش دانش‌آموزی

11شهریور
نقطه تحول آموزش و پرورش معلم است
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش:

نقطه تحول آموزش و پرورش معلم است

یکی از مهم‌ترین کارها ‌کنشگری مثبت خود دانش‌آموزان است / 118 هزار مدرسه در سطح کشور داریم

11شهریور
انجمن اسلامی تشکلی کارآمد در مدارس است
مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان خراسان‌رضوی:

انجمن اسلامی تشکلی کارآمد در مدارس است

چیزی یافت نشد !