علی‌آبادی

11شهریور
دوران صحبت یک طرفه با دانش آموزان گذشته است

دوران صحبت یک طرفه با دانش آموزان گذشته است

مدیر دفتر آموزش اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان گفت: دیوار اعتراض را راه انداختیم که دانش آموزان به جای اعتراض‌های مخرب، اعتراضات خود را به صورت علنی بیان کنند.

11شهریور
اردوی راهی‌نو برای 400 دانش‌آموز برگزار می‌شود

اردوی راهی‌نو برای 400 دانش‌آموز برگزار می‌شود

مدیر دفتر آموزش و تولید محتوا اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: اردوی راهی‌نو برای ۴۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر از جمعه ۲۷ مرداد برگزار می‌شود و در این اردو دانش‌آموزان در کارگاه‌های معرفتی می‌توانند پاسخ دغدغه‌های خود را بیابند.