مهدی ارمغانی

11شهریور
برگزاری همایش دانش آموزی با موضوع جایگاه ایران در نظم جدید جهانی

برگزاری همایش دانش آموزی با موضوع جایگاه ایران در نظم جدید جهانی

مدیر فرهنگی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: دانش آموزان، نخبگان و سایر علاقمندان می‌توانند از امروز تا پانزدهم شهریور ماه آثار خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.